Three Hills Cup 2020

Купа "Трите Хълма" - Покана

Купа "Трите Хълма" ще се проведе на 5-6 декември в района на гр. В. Търново. Всеки, който пожелае може да вземе участие в организиран от нас лагер съчетан със състезанието. Повече информация за лагера ще бъде публикувана по-късно.

По-долу може да намерите поканата за купа "Трите Хълма" с нужната предварителна информация.

ПОКАНА-THREE-HILLS-2020

Three Hills Cup - Invitation

Three Hills Cup will take place on December 5-6th in Veliko Tarnovo town and area. Anyone interested can also participate in an organised training camp, which is combined with the competition. More information about the training camp will be posted later.

Below you can find the invitation for Three Hills Cup with all the necessary information

Invitation-Three-Hills-Cup-2020