Общо отчетно-изборно събрание на СКО “Трапезица 1954”

05/03/2014

На 04 март 2014 година спортен клуб по ориентиране проведе своето отчетно общо събрание, което поради изтичане на мандатността на ръководството, бе и изборно. След приемане на отчета по дейността на клуба, финансовият отчет за 2013 г., бюджета и спортният календар за 2014 година, бе избрано новото ръководство на клуба. За пореден мандат председател на клуба  е Проф.дпн Пламен Легкоступ, който бе преизбран с пълно мнозинство от делегатите на ОС. Заместник председател – Александър Атанасов и Секретар – Георги Карталов.

Да пожелаем на новото ръководство успешен и пълен с медали мандат.

Линк към новината