Покана за клубна среща на СКО Трапезица 1954

29/08/2019

В края на лятото е време да се съберем и да обсъдим клубната дейност и предстоящите няколко месеца и следващата състезателна година.
Поканени са всички членове на клуба, деца, родители, състезатели и деятели. Препоръчително е членове ненавършили 18 г. да бъдат придружени от поне един родител.

Клубна среща – кратка информация
Кога:
5 септември 2019 г. (четвъртък)
Начало:
18:45 ч.
Място: Freedom21 (ул. Ст. Стамболов 21) Виж карта

Какви са основните теми на срещата?
– дейност на клуба в следващите месеци до края на годината (както и за 2020) – тренировъчен процес, участие в състезания, подготовка за национални и международни прояви

– организационна дейност и доброволчество – организиране на големи спортни състезания по ориентиране на локално, национално и международно ниво, роли в клуба и ключови дейности

– идеи, съвети и предложения за развитие, подобряване и разширяване на клубната дейност, по-честа ангажираност на членовете и привличане на нови състезатели и клубни членове

– кратък отчет на дейността за периода януари – август 2019

Очакваме ви!
Екипът на СКО Трапезица 1954