Над 45 деца ще посещават безплатно занимания по спортно ориентиране

06/02/2015

За поредна година Спортен клуб по ориентиране “Трапезица 1954” спечели проект по програма “Спорт за децата в свободното време”, направление “Начално обучение по вид спорт” на ММС.

Под ръководството на трима спортни педагози в периода от 01 февруари – 15 юни 2015 г. и 15 септември – 31 октомври 2015 г. клубът ще провежда безплатно обучение по ориентиране. В заниманията по проекта на СКО “Трапезица 1954” – Велико Търново се очакват да вземат участие над 45 деца на територията на Община Велико Търново, разпределени на 3 групи, състоящи се от по 15 деца всяка. От ОУ “Бачо Киро” и ОУ “Димитър Благоев” – момичета и момчета от III и IV клас, и от  дом за деца лишени от родителска грижа “Пеню и Мария Велкови” – момичета и момчета от III до VI клас,  от които ще  се образуват трите групи.

Проектът цели популяризиране на спортното ориентиране сред децата в Община Велико Търново  и създаване на групи за начално обучение в спортно-технически умения на спорта ориентиране като спорт, който не е включен в учебните програми на МОН. Изграждане на всестранна двигателна активност на същите и осмисляне на свободното им време. Създаване  навици на децата към спорт и спортни занимания с цел тяхното физическо израстване, както и насочване на тяхната подготовка към придобиване на трайни технически и физически умения за правилно и точно боравене с карта и компас в непозната местност . Използване възможностите на спортното ориентиране като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици. Включване на деца в неравностойно положение в спортни занимания по ориентиране  създава  възможности за равен шанс в спортно-техническото им развитие.

Линк към новината