Общо събрание на СКО Трапезица 1954

posted in: Новини | 0

П О К А Н А 

            Управителният  съвет на  Спортен   клуб по  ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново  с Решение № 1 от свое заседание на УС на клуба, провело се  на 22 януари  2014 година,  на основание чл.26  на   ЗЮЛНЦ, свиква     редовно   Общо събрание   на   04 март  2014 година  от   18.00 часа  в   корпус V на ВТУ “Св.Св Кирил и Методий” гр. Велико Търново,  ул. “Христо Ботев ” 19,  при следния 

(more…)

1 49 50 51 52 53 55