Програма – тренировъчен лагер – Велико Търново

posted in: Новини | 0

Програма лагер Велико Търново

Събота 08.04. 2017 г. – 10.00 часа тръгване от  стадиона.
Техническа тренировка на карта средна дистанция “Трите хълма”-2017 – носете си картите от състезанието
След тренировката – барбекю
Неделя 09.04.2017 г. – 10.30 часа
-Техническа тренировка на района от купа “С карта из Търновград”2017
на Пишмана финална арена – носете си картите от спринта
Понеделник 10.04.2017 г. –
10.00 часа тръгване от  стадиона.
Техническа тренировка – два спринтови маршрута 10.00 часа на парк “Триъгълника”
Вторник 11.04.2017 г.
Техническа тренировка на карта Преображенски манастир-2016
След тренировката – барбекю 
Сряда 12.04.2017 г. 10.00 часа тръгване от стадиона.

Техническа тренировка на карта Гара “Самоводене”-
След тренировката – барбекю

Покана – Общо събрание на клуба

posted in: Новини | 0

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
“ТРАПЕЗИЦА -1954” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

Управителният съвет на Спортен клуб по ориентиране “Трапезица – 1954” Велико Търново с Решение № 2 от свое заседание на УС на клуба, провело се на 10 март 2017 година, на основание чл.26 на ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на 27 март 2017 година от 18.00 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на дейността на клуба през 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на бюджет за 2017 г.
4. Приемане на календарен план за 2017 г.
5. Други

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 27 март 2017 година от 19.00 часа в Туристическо дружество „Трапезица-1902” , ул. „Стефан Стамболов” 79, гр. Велико Търново при същия дневен ред.

 

10 март 2017 г.                                          Председател на УС на СКО “Трапезица- 1954” Велико Търново

/проф. дпн П.Легкоступ/

1 2 3 15